Otoczak Verde Alpi

Otoczak Verde Alpi zielony

8.D.     dostępne frakcje 1/2cm ; 2/4cm; 4/10cm ; 10/30cm
           pakowany w worki foliowe po 25kg i worki typu big-bag 1 tona  lub 1,2 tony

Cena brutto z Vat - 1,60 zł /kg

Cena brutto z Vat - 40 zł    opakowanie 25kg

Cena brutto z Vat - 1440 zł /t     przy zakupie w worku big-bag powyżej 1 tony

 • Otoczak Verde Alpi

  Otoczak Verde Alpi

 • Otoczak Verde Alpi

  Otoczak Verde Alpi

 • Otoczak Verde Alpi 1/2cm

  Otoczak Verde Alpi 1/2cm

 • Otoczak Verde Alpi 4/10cm

  Otoczak Verde Alpi 4/10cm

 • Otoczak Verde Alpi

  Otoczak Verde Alpi

Script logo   StudioStrona.pl