Otoczak Granitowy

Otoczak granitowy

1.DA.  -  frakcja 4/40 cm

Cena brutto z Vat - 0,65 zł/ kg

Cena brutto z Vat - 450 zł  przy zakupie w worku big-bag powyżej 1 tony

1.DB.    frakcja 5/15 cm  ( specjalnie sortowany rozmiar )

Cena brutto z Vat - 0,65 zł/ kg

Cena brutto z Vat - 500 zł  przy zakupie w worku big-bag powyżej 1 tony

 

 • Otoczak granitowy

  Otoczak granitowy

 • Otoczak granitowy

  Otoczak granitowy

 • Otoczak granitowy

  Otoczak granitowy

 • Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

  Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

 • Otoczak granitowy

  Otoczak granitowy

 • Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

  Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

 • Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

  Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

 • Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

  Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

 • Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

  Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

 • Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

  Otoczak granitowy / żwir kwarcytowy biały

Script logo   StudioStrona.pl