Otoczak Negro Czarny

Otoczak marmurowy Negro czarny

25.D.   dostępne frakcje 4/6cm

Cena brutto z Vat - 3,45 zł /kg

Cena brutto z Vat - 69 zł    opakowanie 20kg

Cena brutto z Vat - 3100 zł /t     przy zakupie w worku big-bag powyżej 1 tony

Script logo   StudioStrona.pl