Wydajność kostki

Kostka 4/6 cm
1 t - ok. 8,5m2
1 m2 - ok. 110 kg
1 kostka - ok. 0,380 kg
1 t - ok. 2610 kostek
1m2 - ok. 290 kostek
Kostka w rzędzie - ok.170 mb z tony

Kostka 7/9 cm
1 t - ok. 6m2
1m2 - ok. 170 kg
1 kostka - ok. 1,4 kg
1 t - ok. 700 kostek
1 m2 - ok. 120 kostek
Kostka w rzędzie - ok. 70 mb z tony

Kostka 8/11 cm
1 t - ok. 4,5 - 4,8 m2
1 m2 - ok. 220 kg
1 kostka - ok. 2 kg
1 t - ok. 500 kostek
1 m2 - ok. 110 kostek
Kostka w rzędzie - ok. 48 mb z tony

Kostka 15/17 cm
1 t - ok. 2,5 m2
1 m2 - ok. 370 kg
1 kostka - ok. 10,5 kg
1 t - ok. 95 kostek
1 m2 - ok. 35 kostek
Kostka w rzędzie - ok. 18,5 mb z tony

Script logo   StudioStrona.pl