Fuga / Zasypka do kostki

Zasypka lub fuga to drobne kruszywo granitowe do wypełnienia fug - w przeciwieństwie do często stosowanej mieszanki piasku z cementem nie brudzi kostki, nie ulega wypłukaniu. Z 1 tony w zależności od wielkości fug można zasypać od 60 do 120m2 kostki.

14.M. Zasypka jasna / szara - granitowa  w rozmiarze 0/2mm

Cena brutto z Vat  - 15 zł  za worek 20kg          
Cena brutto z Vat  - 390 zł przy zakupie w worku big-bag od 1 tony

15.M. Zasypka ciemna / czarna - bazaltowa w rozmiarze 0/2mm

Cena brutto z Vat  - 15 zł  za worek 20kg         
Cena brutto z Vat  - 390 zł przy zakupie w worku big-bag od 1 tony

 

Script logo   StudioStrona.pl