Skałka Filitowa


Cena brutto z Vat - 1,80 zł /kg

bryłki mniejsze o wadze 15-30kg, średnie 40-100kg oraz duże głazy kilkuset tonowe (300-500kg;600-900kg; 1000-2000kg)

 

  • bryły mniejsze

    bryły mniejsze

  • bryły większe

    bryły większe

  • bryła o wadze ok.150kg

    bryła o wadze ok.150kg

Script logo   StudioStrona.pl