Czarna Sjenit

Czarna kostka granitowa - sjenitowa występuje w rozmiarach: 4/6,  8/11 cm

12.M - rozmiar 4/6cm -  Cena - 813zł netto /tona ;  1000zł brutto /tona

13.M - rozmiar 8/11cm  - Cena - 813zł netto /tona  ; 1000zł brutto /tona

Cena przy zakupie do 1 tony wszystkie rozmiary -  1,20zł /kg brutto

WYDAJNOŚĆ KOSTKI

  • rozmiar 4/6 cm

    rozmiar 4/6 cm

  • rozmiar 8/11 cm

    rozmiar 8/11 cm

Script logo   StudioStrona.pl