Czarna Bazalt

 Czarna kostka bazaltowa występuje w rozmiarach: 4/6,  8/11 cm

15.M - rozmiar 4/6cm -  Cena - 750zł netto/tona ;  922,30zł brutto/tona

16.M - rozmiar 8/11cm  - Cena - 750zł netto/tona  ; 922,30zł brutto/tona

Cena przy zakupie do 1 tony wszytkie rozmiary -  1,00zł/kg brutto

WYDAJNOŚĆ KOSTKI

  • rozmiar 4/6 cm

    rozmiar 4/6 cm

Script logo   StudioStrona.pl